Kysymyksiä

Sammallahdenmäen huilun pitkä raunio.

Kysymykset on tarkoitettu peruskoulun alakoulun historian oppituntien lisämateriaaliksi. Vastauksia ja tietoa voi hakea näiltä www-sivuilta.

Asuminen

 1. Mitä piti ottaa huomioon, kun valittiin asuinpaikkaa?
 2. Mistä materiaalista asunnot rakennettiin?
 3. Mistä rakennusaineet hankittiin?
 4. Keksi Tahtmaan suurille kuoppaliesille käyttötarkoituksia?
 5. Mieti montako ihmistä on mahtunut asumaan Huilun talossa? Vertaile kotisi ja Huilun talon pinta-alaa?

Elinkeinot

 1. Millä eri tavoilla on ihminen hankkinut elantonsa varhaismetallikaudella?
 2. Mitä kotieläimiä on kasvatettu ja miten ihminen on niitä hyödyntänyt?
 3. Pohdi syitä, miksi ihmiset ovat siirtyneet raivaamaan ja viljelemään peltoja kasken sijasta?

Ruoka

 1. Mitä ravintoa löytäisit luonnosta tammikuussa, toukokuussa ja elokuussa?
 2. Miten ruokaa on voitu valmistaa ennen sähköä?
 3. Mieti miten varhaismetallikautisen ihmisen ravinto eroaa sinun nauttimasta ruuasta?
 4. Keksi pelejä ja leikkejä, joissa kiekkokiviä olisi voitu käyttää?

Uskonto

 1. Millaisia hautoja rakennettiin pronssikaudella?
 2. Millaisille paikoille ne rakennettiin ja miksi?
 3. Minne ihmiset ajattelivat kuolleiden joutuvan?

Metallit ja kauppa

 1. Millaista kaupankäynti oli varhaismetallikaudella?
 2. Miten se eroaa nykyisestä kaupankäynnistä ja mitä samankaltaisuuksia siinä on?
 3. Miksi pronssikautisia esineitä on löytynyt Suomesta vähän?
 4. Miksi raudasta tuli suosittu?
 5. Pohdi, mitä tavaroita valmistetaan vielä pronssista ja raudasta?
 6. Pohdi, mitkä materiaalit ovat korvanneet ne?