Hoito- ja käyttösuunnitelma

Hoito- ja käyttösuunnitelman tarkoituksena on ohjata maailmanperintökohteen suojelua, käyttöä ja kehittämistä. Suunnitelmassa osoitetaan, miten maailmanperintökohteen erityiset yleismaailmalliset arvot (OUV) säilytetään tehokkaasti nykyisille ja tuleville sukupolville.

Sammallahdenmäen hoito- ja käyttösuunnitelma on hyväksytty vuonna 2015. Hoito- ja käyttösuunnitelman pitkän aikavälin tavoitteita ovat:

 • Kohteen autenttisuus: Kohteen ja sen lähiympäristön suojeleminen ja säilyttäminen mahdollisimman alkuperäisenä.
 • Huolehditaan myös kohteen luonnon säilymisestä nykytilassaan.
 • Arvostettu kulttuurinähtävyys:
  • Maailmanperintökohteeseen liittyvät arvot ja faktatieto pyritään välittämään kaikille kävijöille sekä erilaisia informaatiokanavia käyttäen myös muille kiinnostuneille.
 • Metsäomistusten arvon säilyttäminen
 • Kävijähallinnan kehittäminen:
  • Hallittu kohteella liikkuminen vain opastettuja polkuja pitkin.
 • Kävijäpalvelujen kehittäminen
 • Kouluille suuntautuvan toiminnan kehittäminen

Hoito- ja käyttösuunnitelman seurannasta vastaa Sammallahdenmäen hoitokunta. Hoitokunta kokoontuu tarpeen mukaan 12 kertaa vuodessa. Hoitokunnan tärkein tehtävä on toimia yhteistyöelimenä kaikkien kohteeseen jollain tavalla osallisena olevien tahojen kanssa. Hoitokunnan puheenjohtajana on kulttuurijohtaja Risto Kupari.

Hoitokunnassa on edustus seuraavilta tahoilta:

 • Museovirasto
 • Satakunnan museo
 • Rauman kaupunki
 • Varsinais-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
 • Metsänhoitoyhdistys Lounametsä ry
 • Maanomistajat
 • Perinneyhdistys Keritys ry