Hoito- ja käyttösuunnitelma

Hoito- ja käyttösuunnitelman tarkoituksena on ohjata maailmanperintökohteen suojelua, käyttöä ja kehittämistä. Suunnitelmassa osoitetaan, miten maailmanperintökohteen erityiset yleismaailmalliset arvot (OUV) säilytetään tehokkaasti nykyisille ja tuleville sukupolville.

Sammallahdenmäen hoito- ja käyttösuunnitelma on hyväksytty vuonna 2015. Hoito- ja käyttösuunnitelman pitkän aikavälin tavoitteita ovat:

 • Kohteen autenttisuus: Kohteen ja sen lähiympäristön suojeleminen ja säilyttäminen mahdollisimman alkuperäisenä.
 • Huolehditaan myös kohteen luonnon säilymisestä nykytilassaan.
 • Arvostettu kulttuurinähtävyys:
  • Maailmanperintökohteeseen liittyvät arvot ja faktatieto pyritään välittämään kaikille kävijöille sekä erilaisia informaatiokanavia käyttäen myös muille kiinnostuneille.
 • Metsäomistusten arvon säilyttäminen
 • Kävijähallinnan kehittäminen:
  • Hallittu kohteella liikkuminen vain opastettuja polkuja pitkin.
 • Kävijäpalvelujen kehittäminen
 • Kouluille suuntautuvan toiminnan kehittäminen

Hoito- ja käyttösuunnitelman seurannasta vastaa Sammallahdenmäen hoitokunta. Hoitokunta kokoontuu tarpeen mukaan 1-2 kertaa vuodessa. Hoitokunnan tärkein tehtävä on toimia yhteistyöelimenä kaikkien kohteeseen jollain tavalla osallisena olevien tahojen kanssa. Hoitokunnan puheenjohtajana on kulttuurijohtaja Risto Kupari.

Hoitokunnassa on edustus seuraavilta tahoilta:

 • Museovirasto
 • Satakunnan museo
 • Rauman kaupunki
 • Varsinais-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
 • Metsänhoitoyhdistys Lounametsä ry
 • Maanomistajat
 • Perinneyhdistys Keritys ry